Detentierecht

akdp advocaten Amsterdam is gespecialiseerd in detentierecht. Benieuwd of wij u kunnen helpen? Doe de gratis check.

Wat is detentierecht?

Het detentierecht betreft de situatie van gedetineerden in penitentiaire inrichtingen, te weten gevangenissen, huizen van bewaring en inrichtingen voor stelselmatige daders. Wij kunnen u bijstaan in een klachtprocedure in het Huis van Bewaring of de Penitentiaire Inrichting of een Justitiële Jeugdinrichting alsmede tijdens de (hoger beroeps) procedure bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Onze werkwijze

Z

Gratis online check

Wij laten u zo snel mogelijk weten of en wanneer wij u kunnen helpen.
w

Persoonlijk advies

Wij houden van korte lijnen. Wilt u meer weten? Kom gerust naar het gratis inloopspreekuur, elke dag van 16.00 tot 17.00 uur.

In gesprek & procederen

Waar het kan gaan we in gesprek. Heeft dat niet het gewenste resultaat, dan gaan we zo snel als mogelijk procederen.