Mr. Boris den Hartog

Bel mij
Stuur een email
Stuur WhatsApp bericht

Over mij

In 2002 ben ik beëdigd als advocaat bij het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en in 2007 ben ik beëdigd als advocaat in Nederland.

Ik sta zowel particulieren als ondernemingen bij en ik houd me voornamelijk bezig met het privaatrecht recht (contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, vastgoedrecht (voornamelijk huurrecht), personen- en familierecht , erfrecht en burgerlijk procesrecht).

Mijn cliënten noemen me vasthoudend en bekwaam. Het vanzelfsprekende uitgangspunt in mijn werkzaamheden is het belang van de cliënt te dienen. Hoewel dat vaak neerkomt op het in eerste instantie te trachten een minnelijke regeling te treffen en dus te onderhandelen en tevens andere dan juridische (emotionele en niet te vergeten financiële) belangen mee te laten wegen, bestaat het grootse deel van mijn werkzaamheden in het optreden als proces-advocaat. In de meeste gevallen in een procedure ten overstaan van een Rechtbank of een Gerechtshof.

Is eenmaal de beslissing genomen de degens te kruizen dan ben ik in mijn element om ten overstaan van de rechter of het college de positie van de cliënt schriftelijk en mondeling voor het voetlicht te brengen en de rechtsprekende instantie te trachten te doen beslissen overeenkomstig hetgeen ik heb bepleit.

Gaarne sta ik tevens Portugees-talige cliënten bij in Nederland en ik treed op als advocaat in (ondernemingrechtelijke) dossiers waarin zowel de Nederlandse als de Braziliaanse rechtssfeer is betrokken. Zodoende beschik ik over de noodzakelijke (juridische) contacten in Brazilië en Portugal.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.